Masz pytania? Zadzwoń 509 845 021 lub napisz

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności powstała w oparciu o przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"

Dokument ten określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Wobeline prowadzony pod adresem wobeline.pl, będącego własnością firmy WOBELINE Sp. z o.o.  z siedzibą w Tyńcu Małym przy ul. Dębowej 18.

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności protokół transmisji SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie .W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu
 

Ochrona Danych Osobowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu wobeline.pl jest Wobeline sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym , ul. Dębowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000457502. Dane kontaktowe Spółki: tel. 509845021, adres e-mail bok@wobeline.pl

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw można kontaktować się Działem Obsługi Klienta pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby firmy lub mailowo na adres bok@wobeline.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
- świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w sklepie internetowym wobeline.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa zawarta pomiędzy Spółką a Klientem i dla wykonania której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki tj. marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w celu badania satysfakcji Klientów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług Spółki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W oparciu o Twoje dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Podczas rejestracji i dokonywania zakupów w Sklepie wobeline.pl zbierane są następujące dane osobowe:
- nazwisko i imię,
- adres zamieszkania,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres email,
- numer telefonu,
- w przypadku rejestracji login i hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie,
- adres IP

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy ze Spółką będą niemożliwe.

Dane zbierane automatycznie

Spółka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu wobeline.pl. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. 

Sklep internetowy wobeline.pl wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
cookies odpowiedzialne za poprawne działanie Sklepu- pliki cookie tego rodzaju umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji. Obejmuje to m.in. nawigację po stronach czy dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie witryny,
cookies analityczne- pliki cookies tego rodzaju pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Sklepu. Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

V.  Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
- podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklepu wobeline.pl
- podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe
- podmioty świadczące usługi dostawy produktów ( firmy kurierskie)
- podmioty świadczące usługi płatności on-line ( Pay-u, Przelewy24)
- podmioty świadczące usługi sprzedaży ratalnej on-line

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

VII.   Okres przechowywania danych 

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w sklepie internetowym wobeline.pl, wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną lub badania satysfakcji klientów, Spółka może przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej ze Spółką, w tym rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, Spółka może przetwarzać przez czas wymagany przez przepisy prawa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat licząc od końca roku, w którym Klient zawarł umowę ze Spółką.

VIII. Twoje prawa:

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:
-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,   
-  do usunięcia danych,
-  ograniczenia przetwarzania danych,
-  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-  prawo do przenoszenia danych,
-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
-  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: bok@wobeline.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl